Modes and Characters:
Poetics of Graphic Design︎

23 November 2023 –
10 March 2024

21_21 DESIGN SIGHT
Gallery 1 & 2

Organized by
21_21 DESIGN SIGHT,
THE MIYAKE ISSEY FOUNDATION

In Association with
Agency for Cultural Affairs; Ministry of Economy, Trade and Industry; MINATO CITY BOARD OF EDUCATION; Japan Graphic Design Association Inc.; Tokyo Type Directors Club; Japan Typography Association

Special Sponsor
Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Sponsor
TSDO Inc.

Supported by
DNP Foundation for Cultural Promotion

Exhibition Directors
Kiyonori Muroga,
Tetsuya Goto,
Kensaku Kato

Graphic Design
LABORATORIES

Space Design
Takashi Nakahara,
Akane Kosaka

Space Design Associate
Asagi Yoshida

21_21 DESIGN SIGHT Directors
Taku Satoh,
Naoto Fukasawa

Associate Director
Noriko Kawakami

Program Manager
Takako NakahoraParticipating Designers: Akitsu Sekkei, Shin Akiyama, Adobe, Tomoyuki Arima, Shun Ishizuka, Yuri Uenishi, Experimental Jetset, M/M (paris), Idea Oshima, Daijiro Ohara, Mariko Okazaki, Katsushika Shusshin, Kohhei Kamihoriuchi, Yasuhisa Kawatani, Atsuki Kikuchi, Issay Kitagawa, Aiko Koike, Shun Sasaki, Kashiwa Sato, Taku Satoh, John Warwicker (Tomato), Yoshihisa Shirai, Tezzo Suzuki, Sulki & Min, Shin Sobue + cozfish, Dainippon Type Organization, Hajime Tachibana, Fumio Tachibana, The Designers Republic, Vote Poster Project, Tztom Toda, Hideki Nakajima, Masayoshi Nakajo, Yasuhito Nagahara, Naoko Nakui, Nagi Noda, Noritake, Kazunari Hattori, Kenya Hara, heiQuicci HARATA, BALCOLONY., Naomi Hirabayashi, Midori Hirota, Yukimasa Matsuda, Gento Matsumoto, Ryu Mieno, Isao Mitobe, Takashi Mifune, Satoko Miyakoshi, Kazuhiro Yamada, Katsunobu Yoshida, Natsuko Yoneyama, Bunpei Yorifuji, Wang Zhihong.

In the section "Elements Surrounding Japanese Written Characters and Design," works by the following designers and artists are exhibited: Katsumi Asaba, Takenobu Igarashi, Tsuguya Inoue, Kaoru Kasai, Yusaku Kamekura, Kohei Sugiura, Hachiro Suzuki, Ikko Tanaka, Hiromu Hara, Helmut Schmid, Gan Hosoya, Ryuichi Yamashiro, Tadanori Yokoo.  (Japanese alphabetical order)